Handelsbetingelser


Handelsbetingelser er gældende for kunden og Davids Køreskole.

Betaling

Betalingen trækkes straks efter købet – både for bookinger og køb af klippekort eller abonnementer. Se fortrydelsesret / Refundering 

Betalingstyper

Vi modtager Dankort, Visa og Mastercard

Fortrydelsesret / Refundering

Hvis man sletter sin booking online inden 24 timer før, refunderes betalingen automatisk til det brugte betalingskort.

Der er ikke fortrydelsesret på køb af klippekort og abonnementskort.
Evt. resterende klip på udløbne klippekort eller ved ophør på Davids Køreskole, refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre. 

Klippekort

Gyldighed
Klippekort er som udgangspunkt gyldige i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet under købet af klippekortet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.

Klippekort er personlige og kan ikke deles med andre. Kortet kan heller ikke overdrages til andre. Det er kundens eget ansvar at få brugt sine klip inden udløbsdatoen på kortet.

 

Levering
Klippekortet købes online og knyttes til din bookingprofil straks efter købet. Herefter foretager man sin booking og systemet vil automatisk trække klippet fra kortet. 

Regler for pauser i undervisningen

I tilfælde af at nedenstående ikke overholdes og loven kræver at eleven skal påbegynde undervisningen på ny, vil eleven selv skulle betale for al undervisningen på ny. Ligeledes skal eleven selv betale for de omkostninger der vil medfølge for at færdiggøre køreuddannelsen. Eksempelvis ekstra kørelektioner, gebyr til politiet, møvrebane, køreteknisk anlæg mm. Eleven skal selv betale for ny manøvrebane samt køreteknisk anlæg, hvis eleven holder over den tilladte pause. Reglerne for konsekvenser af pauser i undervisningen er fastsat af politiet.

 • Afbrudt i mere end 3 måneder før afsnit 7* = helt forfra

 • Afbrudt mellem 3-4 måneder i afsnit 7-9* = starte igen fra afsnit 7*

 • Afbrudt mere end 4 måneder inden bestået teoriprøve = starte helt forfra

 • Afbrudt mellem 3 og 5 måneder efter bestået teoriprøve = gennemføre 4 lektioner á 45 minutter i afsnit 7*

 • Afbrudt 5 måneder eller mere = starte helt forfra og ny teoriprøve

 

Manøvrebane og køretekniskanlæg skal ikke gennemføres på ny, ved start forfra hvis: 

 • Eleven har haft mindst 2 lektioner af minimum 45 min i afsnit 7* og afbrydelsen er under 7 måneder.

 • Afbrydelsen er mere end 5 måneder men mindre end 7 måneder efter bestået teoriprøve.

I tilfælde af at elevens lægeerklæring/motorattest bliver videresendt til embedslægen vil disse regler stadig være gældende, trods behandlingstiden ved embedslægen overskrider de fastsatte regler for pauser i undervisningen.

*Der henvises til afsnit i lektionsplanen. Kørelæren har den originale lektionsplan, som skal være tilstede under al undervisning. Eleven vil få udleveret et kopi af lektionsplanen ved opstart. 

Ferie/Lukket

Der ydes ikke kompensation ved lukkedage eller ferielukket 

Til teoriprøven medbringes følgende:

 1.  Din Ansøgning om kørekort (korrekt udfyldt, samt med det godkendte pasfoto monteret i ansøgningen) 

 2.  Kørelærens lektionsplan

 3.  Billedlegitimation - normalt dit pas (kørekort, hvis dette haves)

 

Har du ikke ovennævnte med til teoriprøven vil du blive afvist, og du skal beramme en ny tid og betale nyt gebyr til politiet.

 

Eleven skal skal møde på prøvens afholdelsessted senest 10 min før prøvestart. Kørelæren er ikke tilstede ved den teoretiske prøve og det er derfor elevens eget ansvar at møde til tiden. Mødes der forssent op, vil man blive afvist, og du skal beramme en ny tid og betale for nyt gebyr til prøven. 

 

Til den praktiske prøve medbringes følgende:

 1. Din Ansøgning om kørekort (korrekt udfyldt, samt med det godkendte pasfoto monteret i ansøgningen) 

 2.  Kørelærens lektionsplan

 3.  Billedlegitimation - normalt dit pas (kørekort, hvis dette haves)

 

Du mødes med din kørelærer på et nærmere aftalt sted og tidspunkt.

Eleven og kørelæren skal være på stedet hvor den praktiske prøve afholdes, senest 10 minutter før prøvens start.

Det er elevens eget ansvar at det godkendte pasfoto stadig sidder monteret i ansøgning ved fremmøde til prøve.

Kørelæren har ansvaret for at ansøgning og lektionsplan er korrekt udfyldt. 

Afbud til teori og kørelektioner

Som hovedregel skal man sørge for ikke, at have afbud til teori. Har man afbud har man selv pligt til, at lære og forstå stoffet og være i stand til at referere det til kørelæren, inden næste lektion.

Man må under ingen omstændigheder have mere end ét afbud til teoriundervisning, da politiet dermed vil afvise eleven til prøven og forløbet skal startes helt forfra.

Afbudsregler

 • Afbud til kørelektioner skal ske senest 24 timer før den aftale kørelektion. Afbud til kørelektioner der ligger efter nævnte frist, medfører at du skal betale for de aftalte kørelektioner, uanset om lektionerne ikke er gennemført.

 

 • Afbud til førstehjælpskursus skal ske senest kl. 12 – 4 hverdage før. Afbud til førstehjælp  der ligger efter den nævnte frist, medfører at du skal betale for et nyt kursus.

 

 • Afbud til manøvrebane skal ske senest kl. 12 – 5 hverdage før. Afbud til manøvrebane der ligger efter den nævnte frist medfører at du skal betale for et nyt kursus.

 

 • Afbud til køreteknisk anlæg* skal ske senest kl. 12 – 6 hverdage før. Afbud til køreteknisk anlæg der ligger efter den nævnte frist medfører at du skal betale for et nyt kursus.

 

 • Afbud til teoretisk prøve** skal ske senest kl. 12 - 7 hverdage før. Afbud til teoretisk prøve der ligger efter de nævnte frister, uanset årsag, medfører at indbetalt gebyr til politiet går tabt og eleven skal selv betale for ny prøve.

 

 • Afbud til praktisk prøve** skal ske senest kl. 12 - 7 hverdage før. Afbud til praktisk prøve der ligger efter de nævnte frister, uanset årsag, medfører at indbetalt gebyr til politiet går tabt.

 • Eleven har selv ansvar for at tilmelde sig og betale førstehjælpskursus. Det vil være muligt at tilmelde sig førstehjælp på køreskolen.

 • Eleven har selv ansvaret for at anskaffe og medbringe lægeerklæring, pasfoto, samt det lovpligtige 8 timers færdselsrelateret førstehjælpsbevis.

 • Det er elevens eget ansvar, ikke at holde pause længere tid, end loven tillader. Eleven har selv ansvar for, at tjekke op på gyldigheden af lægeerklæring, teoriprøver, manøvrebane, KTA mm. Dette kan evt. gøres med hjælp fra køreskolen.

 • Vælger man at stoppe forløbet på Davids køreskole, uden færdiggørelse af den købte pakke, kan man ikke kræve refundering af indbetalte beløb. Vælger eleven eventuel at ophøre købt pakke/lektioner (afbud, køreskoleskift mm.), kan eleven ikke kræve tilbagebetaling af indbetalt beløb, trods eleven ikke har færdiggjort hele forløbet og ikke modtaget alt undervisning.

 

 • Kørekortbekendtgørelsen, undervisningsplanen og færdselsloven er at finde i teorilokalet. Eleverne er altid velkommen til at kigge i dem.

 

 • Lektionsplanen (logbogen) skal være tilstede under alt undervisning, og vil blive skrevet under efter hver endt undervisningsgang.

 

 • I tilfælde af at eleven mister eller ødelægger den originale lektionsplanen eller ansøgning, vil der være et gebyr på 200 kr. pr. stk for rekonstruering af disse.