Kørekort Næstved Køreskole Næstved

Kørekort til alm. personbil.

Lovpakke -Kategori B.

29 lektioner teori på hold ............................................................ 1.700,-
4 lektioner på manøvrebane ...................................................... 1.800,-
4 lektioner på køreteknisk anlæg ............................................. 1.900,-
16 lektioner kørsel på vej ............................................................ 9.600,-

Åbningsrabat ........................................................................... -2.500,-

Samlet pris.............................................................. 12.500,-

Andre udgifter

Ekstra kørelektion (45min)  ............................................................ 600,-

Ekstra køretime (60min)  ................................................................. 800,-
Leje af bil til prøve inkl. 45 min opvarmning .......................... 1.500,-

Internetbaseret teoribog og prøver .............................................. 300,-

Færdselsrelateret førstehjælp (kan tages på skolen) ............ 700,-
Pasbillede (ca. pris) ........................................................................... 100,-
Lægeattest (ca. pris) ......................................................................... 500,-

Prøvegebyr til færdselstyrelsen ................................................ 1.000,- 

Betaling sker først efter første teorigang. Teori og Manøvrebane betales samlet. Derefter betales tingene enkeltvis ved bookning af den enkelte køretime e.l.

Prisreguleringen er gældende fra januar 2022