Kørekort Slagelse og Næstved

Kørekort til alm. personbil.

Lovpakke -Kategori B.

29 lektioner teori på hold ............................................................ 2.799,-
4 lektioner på manøvrebane ...................................................... 2.500,-
4 lektioner på køreteknisk anlæg ............................................. 2.700,-
16 lektioner kørsel på vej ............................................................ 8.000,-

Samlet pris.............................................................. 15.999,-

Betaling sker først efter første teorigang. Teori og Manøvrebane betales samlet. Derefter betales tingene enkeltvis ved bookning af den enkelte køretime e.l.

Prisreguleringen er gældende fra januar 2022

Andre udgifter

Ekstra kørelektion (45min)  ............................................................ 500,-

Ekstra køretime (60min)  ................................................................. 667,-
Leje af bil til prøve inkl. 45 min opvarmning .......................... 1.500,-

Internetbaseret teoribog og prøver .............................................. 300,-

Færdselsrelateret førstehjælp (kan tages på skolen) ............ 600,-
Pasbillede (ca. pris) ........................................................................... 100,-
Lægeattest (ca. pris) ......................................................................... 500,-

Prøvegebyr til færdselstyrelsen ............................................... 1.000,-