1/8

Kørekort til alm. personbil.

Lovpakke -Kategori B.

29 lektioner teori på hold ............................................................ 2.300,-
4 lektioner på manøvrebane ...................................................... 2.200,-
4 lektioner på køreteknisk anlæg ............................................. 2.300,-
16 lektioner kørsel på vej ............................................................ 7.840,-

Samlet pris.............................................................. 14.640,-

Betaling sker først efter første teorigang. Teori og Manøvrebane betales samlet. Derefter betales tingene enkeltvis ved bookning af den enkelte køretime e.l.

Andre udgifter

Ekstra kørelektion (45min)  ............................................................ 490,-

Ekstra køretime (60min)  ................................................................. 653,-
Leje af bil til prøve inkl. 45 min opvarmning ........................... 1400,-

Internetbaseret teoribog og prøver .............................................. 300,-

Færdselsrelateret førstehjælp (kan tages på skolen) ............ 600,-
Pasbillede (ca. pris) ........................................................................... 100,-
Lægeattest (ca. pris) ......................................................................... 500,-

Prøvegebyr til politiet ...................................................................... 600,-